Misija

Poboljšanje kvaliteta života djece, mladih i drugih grupa sa posebnim potrebama, kroz animiranje i podršku razvoju njihovih potencijala i uključivanje u društveni život uz podizanje svijesti zajednice o potrebi aktivnog uključivanja i podrške svih njenih članova.

Ciljevi

  • Pomoć i podrška djeci i mladima u razvoju i integraciji u društvo.
  • Prevencija toksikomanije, maloljetničke delinkvencije, polnih bolesti, AIDS-a i stvaranja socijalnih predrasuda.
  • Afirmacija kreativnih afiniteta djece i mladih, uključivanje u društvene i ekonomske tokove i jačanje kapaciteta za suprostavljanje negativnim utjecajima okruženja.
  • Promocija preduzetništva, smanjenje nezaposlenosti i poboljšanje kvaliteta radne snage.
  • Promocija demokratskih vrijednosti savremenog društva.
    Zaštita životne sredine.

Ciljne grupe

  • djeca,
  • mladi,
  • porodice, rizične i marginalne grupe (povratnici, izbjeglice, stari, djeca sa posebnim potrebama, marginalizovana djeca, djeca devijantnog ponašanja, djeca bez porodičnog staranja).

Aktivnosti Svjetionika prikazivane su na više TV kuća u svijetu a izdvajamo sljedeće: Švajcarska državna televizija, prvi program; Holandska televizija; BBC; UNICEF-TV kuća u Njujorku itd.