Rasprava o Nacrtu strategije socijalne zaštite Grada Prijedor

Rasprava o Nacrtu strategije socijalne zaštite Grada Prijedor

Rasprava o Nacrtu strategije socijalne zaštite Grada Prijedor – 21.02.2013.

U Centru za socijalni rad Prijedor, 21.02.2013. nakon više pripremnih sastanaka, obavljena je rasprava i urađena je analiza Nacrta Lokalne strategije socijalne zaštite opštine Prijedor. U pripremi prijedloga strategije, formiran je tim za izradu strategije, urađeno istraživanje u kojem su anketirani 1000 korisnika i njihovih porodica, urađeni individualni i grupni intervjui sa pripadnicima svih značajnih marginalizovanih grupa, razmjenjena iskustva sa zainteresovanim stranama; stručnim osobljem Centra za socijalni rad Prijedor, NVO-ima, Opštinskim odjeljenjem za društvene djelatnosti, Filijalom Zavoda za zapošljavanje opštine Prijedor, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Filozofskim fakultetom Banja Luka – Odsjek za socijalni rad i drugim subjektima. Vršene su posjete lokacijama i razgovarano sa pripadnicima marginalizovanih grupa. Urađena je analiza mikro i makro okruženja. Rađene su SWOT analize prema kategorijama korisnika, geografskim lokacijama i sl. Neprekidno su vršene konsultacije sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, menadžmentom Centra za socijalni rad Prijedor, profesorima odsjeka za socijalni rad i opštinskim odjeljenjem socijalne zaštite.

DETALJNIJE: Rasprava o Nacrtu strategije socijalne zaštite Grada Prijedor - 21.02.2013.

Postavite komentar

Comment (obavezno)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ime (obavezno)
email (obavezno)

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.