Lista projekata

Promocija socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog ponašanja...

Ovim projekatom će se podići svijest i stvoriti uslovi koji će omogućiti uvođenje najboljih EU praksi socijalne ekonomije i društveno odgovornog poslovanja u BiH i ekonomskom okruženju.

Saznaj više...

Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje socijalne zaštite...

Ovim projektom će se edukovati stručni radnici Centara za socijalni rad u Republici Srpskoj uz aktivno učešće Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i Centara za socijalni rad RS, uz angažovanje stručnjaka sa Filozofskog fakulteta za socijalni rad.

Saznaj više...

Socijalno mapiranje i praćenje prava deteta na lokalnom nivou...

Najvažniji korisnici aktivnosti su djeca, mladi, roditelji, opštinski zvaničnici, obezbjedioci dječije zaštite i lokalne zajednice zajedno sa organizacijama civilnog društva. Posebna pažnja će se posvetiti postizanju pristupa većini isključenih grupa djece i mladih.

Saznaj više...