Edukativni seminari i radionice: planiranje, upravljanje, monitoring i evaluacija; realizacija poslovnih ideja; strani jezici; pisano i elektronsko novinarstvo; prevencija toksikomanije; obuka na računaru; vođenje administracije; zaštita životne sredine...

Kreative i rekreativne aktivnosti i sekcije, pisano i elektronsko novinarstvo, rad na ineternetu…
Priprema i štampanje internih novina, biltena, brošura, lifleta,
Edukacija i afirmacija mladih volontera i peer edukatora,
Javne promocije kreativnih sekcija, susreti: muzičke i kulturne manifestacije, medijske promocije.