Edukativni seminari i radionice za pomoć u izradi poslovnih planova, strateško planiranje, marketing, istraživanje tržišta, izbor novog posla, priprema za novi posao, upravljanje ljudskim resursima, profesionalno usavršavanje,
Pružanje savjetodavne pomoći preduzetnicima u pokretanju i vođenju vlastitog biznisa, promjeni i izboru zanimanja,
Organizovanje javnih promocija preduzetništva, sajmovi, tribine i sl.,
Uspostavljanje informativne mreže nezaposlenih lica, poslodavaca i javnog sektora,
Uspostavljanje i razvoj partnerstva između javnog, privatnog i nevladinog sektora,
Organizovanje drugih poslova u vezi podsticanja privrednog razvoja u skladu sa Zakonom o udruženjim i fondacijama.