Udruženje građana ”Svjetionik“ je nevladina, neprofitabilna, organizacija građana sa svojstvom građansko-pravnog lica i sjedištem u Prijedoru.

Opšti podaci

Naziv udruženja: Udruženje građana “Svjetionik”
Adresa: Prote Mateje Nenadovića bb, Dom penzionera I sprat, 79 101 Prijedor
Kontakt telefoni: 00 387 (0)52 243-150, 243-151
Fax: 00 387 (0)52 243-150
E-mail adresa: info@nvo-svjetionik.org
Internet / WEB / adresa: http://www.nvo-svjetionik.org

Registracija: Osnovano 1996., prva registracija 01.06. 1999., doregistracija 19.03.2004. i 20.03.2006.
Članstvo: Preko 2900 članova sa detaljnom bazom podataka, redovnih do 150
Volonteri: Oko 50 povremenih, 15 stalnih volontera.

Ključni programi Svjetionika su:
•  program za djecu,
•  program za mlade,
•  program civilnog društva i
•  program promocije preduzetništva.

Ciljne grupe su:
•  djeca,
•  mladi,
•  porodice,
•  rizične i marginalne grupe (povratnici, izbjeglice, stari, djeca sa posebnim potrebama, marginalizovana djeca, djeca devijantnog ponašanja, djeca bez porodičnog staranja).

Ključne aktivnosti:
•  kreativne,
•  rekreativne (slobodne),
•  edukativne.

Svjetionik je, u okviru Koalicije za porodicu, ostvario aktivnu saradnju sa svim relevantnim subjektima u opštini koji su uključeni u rješavanje problema i zadovoljavanje potreba djece, mladih i porodica. Inicijator je formiranje Koalicije za porodicu (15 NVO-a) i mreže za porodicu na osnovu Memoranduma o saradnji sa vladinim institucijama.
Realizator je i inicijator više kampanja za prikupljanje direktne pomoći djeci, starim i iznemoglim. Inicirao je i podržao je osnivanje omladinskih organizacija i timova u Volaru, Puharskoj, Busnovima i Trnopolju i opremanja informatičkih kabineta u školama u Busnovima i Trnopolju. Izdao je veći broj priručnika i brošura iz oblasti dječijih i ljudskih prava, ekologije, profesionalne orijentacije i sl.
Implementator je projekta uvođenje jedinstvene baze podataka za djecu i mlade (po programu UNICEF-a) u 10 opština BiH, među kojima je i Prijedor.
Kreativne aktivnosti Svjetionika je prikazalo više državnih televizija: Švajcarska, Holandija, Švedska, TV UNICEF, Velika Britanija. Svjetionik je posjetilo veliki broj uglednih ličnosti: Ambasadori Francuske i Finske, direktor UNICEF-a za Evropu Piter O’Brien, Specijalni izvještač Kofi Anana za Evropu Walter Kalin, lord Martin Bell, član parlamenta Velike Britanije, Michael Hamphrise – ambasador Evropske Unije u Bosni i Hercegovini, Princeza Linda Karađorđević, Vladika Irinej, dječiji ambasadori (Milena Župančić i drugi), itd.

Značajnije posjete

Ambasadori Francuske i Finske, direktor UNICEF-a za Evropu Piter O’Brien, Specijalni izvještač Kofi Anana za Evropu Walter Kalin, lord Martin Bell, član parlamenta Velike Britanije, Michael Hamphrise – ambasador Evropske Unije u Bosni i Hercegovini, Princeza Linda Karađorđević, Vladika Irinej, dječiji ambasadori (Milena Župančić i drugi), itd.

AKTIVNOSTI

2005. godina

– uradili istraživanje vezano za prava djeteta, znanja, prakse i pristup u zajednici,
– organizovali prikupljanje i distribuciju pomoći romskoj zajednici, edukovali 10 Roma za rad na računaru.
– proveli proceduru formiranja i opremanja dvije nove omladinske organizacije; Volar i Puharska,
– realizovali četveromjesečni kurs pisanje biznis plana i preduzetništva,
– osnovali omladinske akcione timove u Trnopolju i Busnovima i opremili informatičke kabinete u školama.

2006. godina

Kampanja za pomoć starim licima u potrebi

Početkom mjeseca aprila, počela je dvomjesečna javna kampanja sa ciljem podizanja svijesti građana o potrebi solidarnosti i pomoći starim licima i licima u potrebi. U toku kampanje, prikupljena je pomoć u vidu lijekova, hrane, odjeće i obuće, knjiga i td. Ista je podjeljena starim licima u Domu penzionera, prihvatnim centrima u Ljubiji i Kozaruši. Većinu aktivnosti kampanje sprovodili su volonteri.

Volonterski video novinarski istraživački tim

Formiran video volonterski tim koji je sačinjen od po dva učenika svih srednjih škola u Prijedoru. Isti edukovan iz oblasti ljudskih prava i demokratije, istraživačkog segmenta, novinarske etike, te snimanja reportaža i montažu reportaža. Teme rerportaža odnosile su se na stanje mladih na području opštine, problemima i potrebama ove populacije. Do sada su tri reportaže emitovane na Radio televiziji Prijedor.

PAR grupa (grupa za istraživanje i učešće)

Grupa djece i mladih za istraživanje učešća, aktivizma i istraživanja položaja djece i mladih na području opštine. Grupa je formirana od po dvoje mladih iz nevladinih organizacija iz Prijedora koje se bave djecom i mladima. U toku je osnivanje Tima za podršku, koju će sačinjavati ugledni ljudi iz zajednice, predstavnici izvršne vlasti i drugih institucija. Tim za podršku će, zajedno sa PAR grupom, raditi na poboljšanju stanja djece i mladih u zajednici.

Koalicija za porodicu

Početkom druge polovine godine, formirana je Koalicija za porodicu koja broji 16 članica, organizacija sa područja opštine Prijedor koje rade sa djecom, mladima i porodicom. Koalicija ima tri sektora i to za djecu, za mlade i za porodicu. U sklopu sektora za mlade, formirani su timovi u ruralnim područjima koji rade edukacije djece i mladih o ljudskim i dječijim pravima.
Sproveli smo istraživanje na području Prijedora, S.Mosta i Novog Grada, vezano za posljedice privatizacije na standard siromašnih kategorija (u okviru šireg istraživanja u BiH),
Sprovedena je edukacija predstavnika 10 opština BiH (uključujući i Prijedor) za prikupljanje informacija, formiranje i ažuriranje baza podataka za djecu po softveru UNICEF-a.