svjetionik_istorijatUdruženje građana “Svjetionik” je osnovano u aprilu 1996. na inicijativu grupe građana i stručnih radnika iz Prijedora, uz podršku grupe univerzitetskih profesora odsjeka Psihologije na Filozofskom fakultetu Banja Luka i švajcarske dječije organizacije “Zemlja ljudi” (“Terre des Hommes”).

Sa kontinuiranim radom je počelo 1. juna 1996. pod nazivom “Omladinski centar Svjetionik”, imajući za cilj pomoć i podršku ratom traumatiziranoj djeci od 12 do 17 godina. Uvođenjem novih programa i ciljnih grupa, Svjetionik je prerastao u Udruženje građana “Svjetionik”. U periodu 1996 – 2006, u Svjetionik je učlanjeno preko 2900 djece i mladih. Između 100 i 150 djece i mladih posjećivalo je Centar dnevno.

 • godine, mladi Svjetionika su napravili prvi crtani film u BiH, pod nazivom «Svjetionik», koji govori o borbi između Dobra i Zla i pobjedi Dobra, koji je prikazan u nekoliko zemalja svijeta.
 • je objavljena brošura o pravima djeteta pod nazivom “Naša prava- dječija prava”.
 • je objavljena brošura “Prevencija polnih bolesti, narkomanije i neželjene trudnoće”.
 • je objavljena brošura “Pod kišobranom naših prava”.
 • je publikovano istraživanje “Stavovi i mišljenja mladih” na području sedam opština BiH.
 • je objavljena brošura “Omladinski akcioni timovi na regiji Prijedor-Sanski Most”.
 • je objavljena brošura “Ekološka zaštita sliva rijeke Sane”.
 • je objavljena brošura “Unutrašnje migracije djece i mladih-mogućnosti i perspektive”.
 • je objavljena brošura “Vodič za upis u srednje škole.
 • je objavljena brošura “Socijalna pomoć za povratnike”.
 • je objavljena brošura „Prava manjinskih grupa Prijedora i Drvara”.

DETALJNIJE – ISTORIJAT NVO SVJETIONIK