U okviru pripremnih aktivnosti projekta „Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“, 4.4.2011. god. u Vladi RS održan je sastanak sa direktorima Centara za socijalni rad Republike Srpske i predstavnicima  Ministarstava zdravlja i socijalne zaštite RS-a.

Na sastanku je prezentovan projekat „Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“ kojeg je predstavio Draško Gajić, predsjednik Upavnog odbora Udruženja stručnih radnika u socijalnoj djelatnosti Republike Srpske.

Prezentacije su imali: Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, prof. dr Ranko Škrbić, Dr Mira Ćuk i Mr Ljubo Lepir – pomoćnik Ministra. Ključni akteri socijalne zaštite su isticali značaj partnerstva vladinih institucija sa NVO-ima, osposobljavanja kadrova na svim nivoima, timskog rada, fleksibilnosti, inovativnih pristupa, alternativnih pristupa i prikupljanja sredstava i sl. Gospođa Ćuk je, između ostalog, predstavila alternativne izvore na lokalnom nivou, predpristupne pomoći EU, prekogranične saradnje, Fondacije socijalnog uključivanja i dr.

Ovaj susret ima značaj za ostvarivanje predviđenih ciljeva projekta za što je potrebna podrška, kako Ministarstva, tako i Centara za socijalni rad.

Na planiranom susretu, učesnici su upoznati sa konceptom socijalne inkluzije u EU, kao i problemima i mogućnostima vezano za socijalnu isključenost u BiH i RS i sa projektnim ciljevima.

Menadžeri Centara za socijalni rad su takođe pokazali veliko interesovanje za jačanje sistema socijalne zaštite kroz uvođenje nove metodologije i oblika rada.

Susretu je prisustvovalo 54 učesnika.

Susret je organizovao implementing partner – Udruženje stručnih radnika u socijalnoj djelatnosti.

Preuzmite dokumente

Prezentacija projekta

Saznaj više...

Aktuelno stanje socijalne zaštite u lokalnim zajednicama

Saznaj više...

Uloga menadžmenta u projektima

Saznaj više...