Donator:
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Implementator:
NVO „Svjetionik“
Partner:
Udruženje stručnih radnika u socijalnoj djelatnosti Republike Srpske
Saradnici u projektu:
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Centar za socijalni rad Prijedor

Projekat realizuje NVO „Svjetionik“ u partnerstvu sa „Udruženjem stručnih radnika u socijalnoj djelatnosti Republike Srpske“ i uz podršku „Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS“, Centra za socijalni rad, lokalnih vlasti opštine Prijedor i studenata volontera Fakulteta za socijalni rad Banja Luka.

Ovim projektom će se edukovati stručni radnici Centara za socijalni rad u Republici Srpskoj uz aktivno učešće Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i Centara za socijalni rad RS, uz angažovanje stručnjaka sa Filozofskog fakulteta za socijalni rad. U pilot opštini Prijedor kreiraće se opštinska socijalna strategija i socijalna karta najugroženijih kategorija, koji će postati model za druge opštine u RS i BiH.  U pilot opštini, pri Centru za socijalni rad, osposobiće se stručni tim za obuku, istraživanje i razvoj. Kreiraće se socijalne politike koje će omogućiti racionalnije i efikasnije trošenje sredstava namijenjenih za socijalnu zaštitu, i da socijalnu pomoć dodjeljuje po jedinstvenim kriterijima onima kojima je ona neophodna i da vrsta pomoći budde uskldu sa potrebama korisnika. Uspostaviće se jedinstveni standardi na nivou RS. Ojačaće se kapaciteti Centara za socijalni rad i lokalnih institucija za definisanje i implementaciju adekvatnih mjera socijalne zaštite.