RADIONICA: Standardizacija usluga socijalne zaštite

RADIONICA: Standardizacija usluga socijalne zaštite

Održana RADIONICA Standardizacija usluga socijalne zaštite – 27.10.2011.

U okviru aktivnosti jačanja kapaciteta stručnog istraživačko- razvojnog tima u okviru Centra za socijalni rad Prijedor, dana 27.10.2011. godine u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, sa početkom u 12:00h održana je radionica na temu “Standardizacija usluga socijalne zaštite” koju je održao mr sci. Ljubo Lepir, pomoćnik Ministra zadravlja i socijalne zaštite, pri čemu je dao teoretski i praktični okvir za razumijevanje pojma, aktivnosti i procesa koji se podrazumijevanju pod “standardizacijom usluga” objašnjavajući da standardi opisuju kako treba izgledati kvalitetne socijalne usluge i predstavljaju polaznu osnovu za mjerenje kvalitete socijalnih usluga, čime se omogućuje evaluacija svakog pojedinog pružaoca usluga. Oni propisuju koji nivo socijalne usluge moraju dostignuti.

PREUZMITE DOKUMENTE

DETALJNIJE: RADIONICA Primjena standarda u socijalnoj zaštiti - Standardi kvaliteta ISO 9001-2008

Saznaj više...

PREZENTACIJA: RADIONICA Primjena standarda u socijalnoj zaštiti - Standardi kvaliteta ISO 9001-2008

Saznaj više...