Donator:
Delegacija Evropske Unije BiH
Inplementator:
Udruženje građana “Svjetionik” Prijedor
Partner:
Udruženje građana “ACED” Banja Luka
Saradnici u projektu:
Banja Luka College Banja Luka
Visokaškola za ekonomiku i informatiku Prijedor
Općina Velika Kladuša
Trajanje projekta:
1.1.2014. – 31.12.2016.

Odgovarajući na izazovnom socio-ekonomske situacije u BiH, projektni partneri ,Svjetionik” i ACED razvili su sveobuhvatan plan aktivnosti koji će iskoristiti svoje kapacitete i uveli pilot inovativne modele pomoći sa opštim ciljem: da se doprinese ekonomskoj stabilizaciji i socio-ekonomskom osnaživanju marginalizovanih grupa kroz promovisanje inovativnih modela socijalnog preduzetništva i podsticanje korporativne društvene odgovornosti privatnih i javnih kompanija u BiH.
Ovim projekatom će se podići svijest i stvoriti uslovi koji će omogućiti uvođenje najboljih EU praksi socijalne ekonomije i društveno odgovornog poslovanja u BiH i ekonomskom okruženju. Na taj način će se olakšati interakcija i saradnja između relevantnih aktera politike, lokalne vlasti i na nivou biznisa, da udruže snage u rješavanju izazovnih društveno-ekonomskih razlika u okviru borbe za smanjenje siromaštva