Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima Centra za socijalni rad Prijedor 

Dana 25.04.2012. godine, u CSR Banja Luka, organizovali radionicu na temu “Supervizija” s ciljem razmatranja odredbi Nacrta novog Zakona o socijalnoj zaštiti, odnosno mogućnosti sistema da podrži i omogući pružanje novih prava i usluga predviđenih novim zakonom. Posebna pažnja posvećena je razmatranju nove odredbe zakona kojom se obezbjeđuje uvođenje suprevizije u sistem socijalne zaštite i socijalnog rada.

DETALJNIJE: Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima Centra za socijalni rad Prijedor – 25.04.2012.

Dana, 5.3.2012. godine u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, održana je radionica na temu Hraniteljstva. Svoja iskustva su iznijeli i predstavnici Holandije. Prezentacije su držali pomoćnik Ministra zdravlja socijalne zaštite, mr Ljubo Lepšir i direktoric Centra za socijalni rad Trebinje, dr Mira Ćuk.

Gospodin Ljubo Lepir je realizovao temu: „Novi zakonski okvir za provođenje hraniteljstva“. Govorio je o hraniteljstvu kao obliku smještaja lica u stanju socijalne potrebe i zbrinjavanju korisnika, kao o načinu pružanja usluge socijalne zaštite i standardizovanoj usluzi i vrsti profesionalne djelatnosti u socijalnoj zaštiti. Hrniteljstvo je porodična solidarnost, tradicionalna porodične vrijednost, usluga i standard.

DETALJNIJE: Održane radionica na temu Hraniteljstvo – 05.03.2012.

U okviru projekta „Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“, NVO „Svjetionik“ u saradnji sa Ministarsvom zdravlja i socijalne zaštite RS, Udruženjem stručnih radnika socijalnih djelatnosti RS i Centrom za socijalni rad Prijedor, su dana 15.02.2012. godine, u CSR Prijedor, organizovali tri radionice s ciljem razmatranja odredbi Nacrta novog Zakona o socijalnoj zaštiti u svijetlu obaveza i postupanja socijalnih radnika u ostvarivanju već postojećih i novih prava i usluga predviđenih novim zakonom. Gosti-predavači na radionici bili su pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite RS, mr Ljubo Lepir i mr Vesna Mijić stručni radnik CSR Kozarska Dubica, a učesnici radionice bili su predstavnici-stručni radnici CSR Prijedor i CSR Kozarska Dubica.

DETALJNIJE: Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima Centra za socijalni rad Prijedor – 15.02.2012.

Dana 10.11.2011. u CSR Prijedor, u okviru edukacije istraživačko – razvojnog tima Centra za socijalni rad Prijedor, održane su dvije radionice. Radionice se realizuju o okviru sposobljavanja istraživačko – razvojnog tima pri centru za Socijalni rad Prijedor, koji treba da svoje vještine prenosi na ostale zaposlene, pružaju stručnu pomoć NVO-ima, korisničkim grupama i stručnim tijelima u lokalnoj zajednici.

DETALJNIJE: Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima Centra za socijalni rad Prijedor – 10.11.2011.

Dana 27.10.2011. u Ministarstvu Zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, u okviru aktivnosti jačanja kapaciteta stručnog istraživačko- razvojnog tima Centra za socijalni rad Prijedor, održane su tri radionice. Radionice se realizuju o okviru osposobljavanja istraživačko – razvojnog tima pri centru za Socijalni rad Prijedor, koji treba da svoje vještine prenosi na ostale zaposlene, pružaju stručnu pomoć NVO-ima, korisničkim grupama i stručnim tijelima u lokalnoj zajednici.

DETALJNIJE: Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog toma Centra za socijalni rad Prijedor – 27.10.2011.

Dana 05.10.2011. u Centru za socijalni rad, u okviru edukacije istraživačko – razvojnog toma Centra za socijalni rad Prijedor,  održane su dvije radionice. Radionice se realizuju o okviru sposobljavanja istraživačko – razvojnog tima  pri centru za Socijalni rad Prijedor, koji treba da svoje vještine prenosi na ostale zaposlene, pružaju stručnu pomoć NVO-ima, korisničkim grupama i stručnim tijelima u lokalnoj zajednici.

DETALJNIJE: Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog toma Centra za socijalni rad Prijedor – 05.10.2011.

Dana 14.06.2011. u Ministarstvu Zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, u okviru edukacije istraživačko – razvojnog toma Centra za socijalni rad Prijedor,  održane su dvije radionice. Radionice se realizuju o okviru sposobljavanja istraživačko – razvojnog tima  pri centru za Socijalni rad Prijedor, koji treba da svoje vještine prenosi na ostale zaposlene, pružaju stručnu pomoć NVO-ima, korisničkim grupama i stručnim tijelima u lokalnoj zajednici.

DETALJNIJE: Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog toma Centra za socijalni rad Prijedor – 14.06.2011.