Održan jednodnevni trening anketara

Održan jednodnevni trening anketara

U okviru projekta „Smanjenje socijalne isključenosti  kroz jačanje sistema socijalne zaštite“, dana 30.05.2011. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Prijedor, održan je jednodnevni trening anketara koji će izvršiti prikupljanje podataka pomoću anketnog upitnika na uzorku od 1000 socijalno isključenih lica, prvenstveno po osnovu siromaštva i umanjene radne sposobnosti. Trener je bila gospoña Dragana Savić – Pešević, diplomirani socijalni radnik. Obuka anketara je obuhvatila upoznavanje anketara sa ciljevima, planom i sadržajem istraživanja, načinom pristupa i komunikacije sa anketiranim licima, formom i načinom unosa dobijenih informacija, te formom izvještavanja o sprovedenim aktivnostima svakog od anketara.

U saradnji sa Fakultetom političkih nauka i NVO „Svjetionik” okupljena je grupa od 9 anketara (7 studenata socijalnog rada, diplomirana socijalna radnica i profesorica filozofije i sociologije). Obuci su prisustvovali svi anketari, zajedno sa članovima R&D tima (istraživačko-razvojnog tima), kao i predstavnicima Svjetionika.

IZVJEŠTAJ: Jednodnevni trening anketara

PREZENTACIJA: Trening anketara

Postavite komentar

Comment (obavezno)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ime (obavezno)
email (obavezno)

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.