RADIONICA: Planiranje u socijalnoj zaštiti u lokalnim zajednicama

RADIONICA: Planiranje u socijalnoj zaštiti u lokalnim zajednicama

Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima Centra za socijalni rad Prijedor – 05.10.2011. U okviru aktivnosti jačanja kapaciteta stručnog istraživačko – razvojnog tima u okviru Centra za socijalni rad Prijedor, dana 05.10.2011. godine u CSR Prijedor sa početkom u 15:00h održana je radionica “Planiranje u socijalnoj zaštiti u lokalnim zajednicama”. Radionicu je držala dr […]

Pročitaj više...

Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima – 05.10.2011.

Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima – 05.10.2011.

Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima Centra za socijalni rad Prijedor – 05.10.2011. Dana 05.10.2011. u Centru za socijalni rad, u okviru edukacije istraživačko – razvojnog toma Centra za socijalni rad Prijedor, održane su dvije radionice. Radionice se realizuju o okviru sposobljavanja istraživačko – razvojnog tima pri centru za Socijalni rad Prijedor, koji treba […]

Pročitaj više...

Održana druga radionica sa fokus grupom Romi

Održana druga radionica sa fokus grupom Romi

Razvojno – istraživački tim Centra za socijalni rad Prijedor, prilikom izrade analize situacije Opštine Prijedor i identifikovanjem socijalno isključene grupe Roma, zaključio da je neophodno sa ovom populacijom organizovati dvije radionice iz razloga specifičnosti ove populacije. Prva radionica je održana 25.07.2011. godine kada se nije uspjela dovoljno zainteresovati grupa od 16 Roma, te je ubrzo […]

Pročitaj više...

Održana radionica sa fokus grupom braće i sestara djece sa posebnim potrebama

Održana radionica sa fokus grupom braće i sestara djece sa posebnim potrebama

Na osnovu analize situacije u Prijedoru identifikovane su sljedeće fokus grupe: Romi, povratnici, nezaposlena lica, lica sa invaliditetom sa preostalom radnom sposobnošću, duševno oboljela lica, penzioneri, braća i sestre djece sa posebnim potrebama, djeca do 14 godina sa asocijalnim ponašanjem, samohrani roditelji, djeca iz razvedenih brakova, maloljetnici sa delinkventnim ponašanjem. Na osnovu cjelokupne analize, prepoznata […]

Pročitaj više...

Održana radionica sa fokus grupom Romi

Održana radionica sa fokus grupom Romi

U Centru za socijalni rad Prijedor, dana 25.07.2011. godine održana je radionica sa fokus grupom koju je činilo 16 osoba romske nacionalnosti: od toga 5 osoba ženskog pola i 11 osoba muškog pola. Sva lica su nezaposlena. Njih 15 ima porodicu, 1 osoba živi sama. Moderator radionice je bila gospođa Dragana Savić-Pešević a asistenti Sanja […]

Pročitaj više...

Održana II radionica sa maloljetnicima

Održana II radionica sa maloljetnicima

Održana II radionica sa maloljetnicima sa ispoljenim delinkventnim i asocijalnim ponašanjem U centru za socijalni rad Prijedor, 13.06.2011. god. održana je radionica sa fokus grupom 8 maloljetnika sa ispoljenim delinkventnim i asocijalnim ponašanjem (uzrast 15 – 19 godina), 3 stručna radnika CSR (dipl. psiholog, mr nauka u soc. radu, prof. filozofije i sociologije) i 1 […]

Pročitaj više...

Održana I radionica sa maloljetnicima

Održana I radionica sa maloljetnicima

U okviru projekta „Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“, podržanog od EU, dana 10.06.2011. god. U Centru za socijalni rad Prijedor održana je radionica sa 12 maloljetnika sa ispoljenim delinkventnim i asocijalnim ponašanjem (uzrast 15 – 19 godina. Radionici su prisustvovali i 4 stručna radnika CSR (dipl. psiholog, mr nauka u soc. radu, […]

Pročitaj više...