Održan okrugli sto – Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite sa predstavnicima Slovačke

Održan okrugli sto – Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite sa predstavnicima Slovačke

U Banjoj Luci je 17.2.2011.godine održan okrugli sto kojeg su organizovali Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite sa predstavnicima Slovačke. Okruglom stolu su prisustvovali i članovi istraživačko – razvojnog toma Centra za socijalni rad Prijedor. Ova aktivnost je održana u okviru priprema i aktivnosti za proces evropskih integracija u oblasti socijalne, porodične i dječije zaštite. Ministarstvo […]

Pročitaj više...

Formiran stručni tim

Formiran stručni tim

U okviru aktivnosti formiranja stručnog tima pri Centru za socijalni  rad Prijedor, dana, 16.02.2011 fastest way to lose belly fat.god., u okviru  „Smanjenje socijane isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“, sa početkom u 8:30h je održan sastanak u zgradi Vlade RS. Sastanku su prisustvovali g-din Ljubo Lepir- pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite, g-din Rajko […]

Pročitaj više...
Implementacija DevInfo podprojekta u 2010. godini

Nakon održana dva DevInfo treninga u Sarajevu –  prvog za predstavnike DevInfo timova SPIS lokacija (Laktaši, Višegrad, Novi Travnik, Bosanski Novi/ Novi Grad, Kotor Varoš, Sanski Most, Stolac, Livno, Bileća, Novi Grad/ Sarajevo) u periodu od 24.-26. maja 2010 go to this web-site. godine i drugog za predstavnike DevInfo timova DEG lokacija (Bihać, Bosanski Petrovac, […]

Pročitaj više...