Održana II radionica sa maloljetnicima

Održana II radionica sa maloljetnicima

Održana II radionica sa maloljetnicima sa ispoljenim delinkventnim i asocijalnim ponašanjem U centru za socijalni rad Prijedor, 13.06.2011. god. održana je radionica sa fokus grupom 8 maloljetnika sa ispoljenim delinkventnim i asocijalnim ponašanjem (uzrast 15 – 19 godina), 3 stručna radnika CSR (dipl. psiholog, mr nauka u soc. radu, prof. filozofije i sociologije) i 1 […]

Pročitaj više...

Održana I radionica sa maloljetnicima

Održana I radionica sa maloljetnicima

U okviru projekta „Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“, podržanog od EU, dana 10.06.2011. god. U Centru za socijalni rad Prijedor održana je radionica sa 12 maloljetnika sa ispoljenim delinkventnim i asocijalnim ponašanjem (uzrast 15 – 19 godina. Radionici su prisustvovali i 4 stručna radnika CSR (dipl. psiholog, mr nauka u soc. radu, […]

Pročitaj više...

Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima – 14.06.2011.

Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima – 14.06.2011.

Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima Centra za socijalni rad Prijedor – 14.6.2011. Dana 14.6.2011. u Ministarstvu Zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, u okviru edukacije istraživačko – razvojnog tima Centra za socijalni rad Prijedor, održane su dvije radionice. Radionice se realizuju o okviru sposobljavanja istraživačko – razvojnog tima pri centru za Socijalni rad […]

Pročitaj više...

Održani dani dječije i socijalne zaštite

Održani dani dječije i socijalne zaštite

U periodu 01. – 03. jun 2011., u hotelu „San“ – Laktaši, održani su dani dječije i socijalne zaštite. Skup je održan u organizaciji udruženja „Stručnih radnika u socijalnoj djelatnosti“, u saradnji sa Udruženjem „Svjetionik“ Prijedor i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fakultetom političkih nauka – Odsjek za socijalni rad.. Prvi dan […]

Pročitaj više...

Održan jednodnevni trening anketara

Održan jednodnevni trening anketara

U okviru projekta „Smanjenje socijalne isključenosti  kroz jačanje sistema socijalne zaštite“, dana 30.05.2011. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Prijedor, održan je jednodnevni trening anketara koji će izvršiti prikupljanje podataka pomoću anketnog upitnika na uzorku od 1000 socijalno isključenih lica, prvenstveno po osnovu siromaštva i umanjene radne sposobnosti. Trener je bila gospoña Dragana Savić […]

Pročitaj više...

Radionica: Analiza socijalne situacije u Opštini Prijedor u okviru projekta „Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“

Radionica: Analiza socijalne situacije u Opštini Prijedor u okviru projekta „Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“

Dana 25.05.2011. god. u prostorijama CSR Prijedor je održana II radionica na temu Analiza socijalne situacije u Opštini Prijedor. Radionica je realizovana u okviru projekta Smanjenje socijalne isključenosti jačanjem sistema socijalne zaštite, koji je rezultat partnerstva Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, NVO „Svjetionik“, CSR Prijedor i Udruženja stručnih radnika u socijalnoj djelatnosti RS. Projektne […]

Pročitaj više...

Sastanak sa direktorima Centara za socijalni rad Republike Srpske i predstavnicima vlasti

Sastanak sa direktorima Centara za socijalni rad Republike Srpske i predstavnicima vlasti

U okviru pripremnih aktivnosti projekta „Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“, 4.4.2011 weight loss supplements. god. u Vladi RS održan je sastanak sa direktorima Centara za socijalni rad Republike Srpske i predstavnicima  Ministarstava zdravlja i socijalne zaštite RS-a. Na sastanku je prezentovan projekat „Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“ kojeg je predstavio […]

Pročitaj više...

Održan pripremni sastanak za Analizu socijalne situacije u Opštini Prijedor

Održan pripremni sastanak za Analizu socijalne situacije u Opštini Prijedor

Dana, 3.03.2011.god. sa početkom u 10:00h održan je sastanak u CSR Prijedor. Sastanku su prisustvovali g-đa Branka Jandrić- Vuković- mr. soc. rada, g-din Rajko Macura – izvršni direktor NVO „Svjetionik“ g-đa Branka Zdjelar – mr.soc.rada, g-din Draško Gajić – dipl. soc. radnik, g-đa Dragana Savić- Pešević- dipl. soc.radnik, g-đica Sanja Topić- dipl. psiholog, g-đica Dunja […]

Pročitaj više...