Završne PAR aktivnosti na DEG lokacijama

Završne PAR aktivnosti na DEG lokacijama

15U periodu septembar – decembar 2011.god. na DEG PAR lokacijama (Drinić, Bosanski Petrovac i Bihać) su finalizirane aktivnosti. Na svim lokacijama je održano osam radionica sa djecom i tri sastanka sa Grupom za podršku. Po završenom ciklusu su aktivnosti grupa prezentovane u lokalnim zajednicama. Pored ovih aktivnosti, PAR grupe su učestvovale i na prezentaciji projekata […]

Pročitaj više...

Održan seminar “Sistem mješovite socijalne zaštite“

Održan seminar “Sistem mješovite socijalne zaštite“

U okviru projekta „Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“, NVO „Svjetionik“ u saradnji sa Ministarsvom zdravlja i socijalne zaštite RS, Udruženjem stručnih radnika socijalnih djelatnosti RS i Centrom za socijalni rad Prijedor, organizovala je seminar na temu „Sistem mješovite socijalne zaštite“ koji je održan dana 22.12.2011. godine sa početkom u 11 časova u […]

Pročitaj više...