Održana radionica sa fokus grupom braće i sestara djece sa posebnim potrebama

Održana radionica sa fokus grupom braće i sestara djece sa posebnim potrebama

Na osnovu analize situacije u Prijedoru identifikovane su sljedeće fokus grupe: Romi, povratnici, nezaposlena lica, lica sa invaliditetom sa preostalom radnom sposobnošću, duševno oboljela lica, penzioneri, braća i sestre djece sa posebnim potrebama, djeca do 14 godina sa asocijalnim ponašanjem, samohrani roditelji, djeca iz razvedenih brakova, maloljetnici sa delinkventnim ponašanjem. Na osnovu cjelokupne analize, prepoznata […]

Pročitaj više...