Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima – 14.06.2011.

Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima – 14.06.2011.

Održane radionice edukacije istraživačko – razvojnog tima Centra za socijalni rad Prijedor – 14.6.2011. Dana 14.6.2011. u Ministarstvu Zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, u okviru edukacije istraživačko – razvojnog tima Centra za socijalni rad Prijedor, održane su dvije radionice. Radionice se realizuju o okviru sposobljavanja istraživačko – razvojnog tima pri centru za Socijalni rad […]

Pročitaj više...

Održani dani dječije i socijalne zaštite

Održani dani dječije i socijalne zaštite

U periodu 01. – 03. jun 2011., u hotelu „San“ – Laktaši, održani su dani dječije i socijalne zaštite. Skup je održan u organizaciji udruženja „Stručnih radnika u socijalnoj djelatnosti“, u saradnji sa Udruženjem „Svjetionik“ Prijedor i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fakultetom političkih nauka – Odsjek za socijalni rad.. Prvi dan […]

Pročitaj više...

Održan jednodnevni trening anketara

Održan jednodnevni trening anketara

U okviru projekta „Smanjenje socijalne isključenosti  kroz jačanje sistema socijalne zaštite“, dana 30.05.2011. godine, u prostorijama Centra za socijalni rad Prijedor, održan je jednodnevni trening anketara koji će izvršiti prikupljanje podataka pomoću anketnog upitnika na uzorku od 1000 socijalno isključenih lica, prvenstveno po osnovu siromaštva i umanjene radne sposobnosti. Trener je bila gospoña Dragana Savić […]

Pročitaj više...

Radionica: Analiza socijalne situacije u Opštini Prijedor u okviru projekta „Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“

Radionica: Analiza socijalne situacije u Opštini Prijedor u okviru projekta „Smanjenje socijalne isključenosti kroz jačanje sistema socijalne zaštite“

Dana 25.05.2011. god. u prostorijama CSR Prijedor je održana II radionica na temu Analiza socijalne situacije u Opštini Prijedor. Radionica je realizovana u okviru projekta Smanjenje socijalne isključenosti jačanjem sistema socijalne zaštite, koji je rezultat partnerstva Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, NVO „Svjetionik“, CSR Prijedor i Udruženja stručnih radnika u socijalnoj djelatnosti RS. Projektne […]

Pročitaj više...